Tổ Đình Linh Quang

Địa chỉ:Thôn Phú Ninh - Xã Phương Định - Huyện Trực Ninh - Tỉnh Nam Định